Báo chí

 Điện thoại: 0204.6280.267; 0886.448.119Thực phẩm sạch Ecofood

Phải coi OCOP là một chương trình kinh tế

Phải coi OCOP là một chương trình kinh tế

Chương trình “mỗi xã phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Giang (OCOP) đã đạt được những thắng lợi lớn, trở thành mô hình điểm cho cả nước học tập, được Chính phủ khuyến khích triển khai trên toàn quốc. Công

Read more:

Chương trình Sao thần nông VTC16

VTC16 | Là người đầu tiên của miền Bắc đã nghiên cứu và cho ra đời hệ thống thủy canh cho hộ gia đình, hiện tại, anh Nguyễn Văn Tuấn đang sở hữu 1000m2 diện tích trồng rau thủy canh và nhà xưởng sản xuất hệ thống trồng rau thủy canh cho hộ gia đình với doanh thu 5 tỷ đồng/năm. Xem chi tiết tại đây!

Read more:

Thu tiền tỷ từ rau thủy canh

Thu tiền tỷ từ rau thủy canh

TP - Là kỹ sư công nghệ thông tin đang làm chủ một doanh nghiệp lớn ở tỉnh Bắc Giang, anh Nguyễn Văn Tuấn (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) rẽ ngang đầu tư trồng rau thủy canh. Mô hình của anh được nhiều nơi áp dụng và mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Xem chi tiết tại đây!

Read more: