Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, áp dung công nghệ cao vào sản xuất

 Điện thoại: 0204.6280.267; 0886.448.119Thực phẩm sạch Ecofood

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, áp dung công nghệ cao vào sản xuất

Ngày 11/11/2016 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi thăm mô hình trồng rau sạch theo công nghệ khí canh, thủy canh tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tỉnh Bắc Giang, tại đây đồng chí chỉ đạo tăng cường áp dụng, chuyển giao công nghệ trồng rau sạch cho người tiêu dùng... Xem chi tiết tại đây.