Chương trình sáng kiến - Giải pháp VTV 2

 Điện thoại: 0204.6280.267; 0886.448.119Thực phẩm sạch Ecofood

Chương trình sáng kiến - Giải pháp VTV 2

Chương trình sáng kiến - Giải pháp VTV 2. Tìm hiểu về giải pháp trồng rau thủy canh tại gia đình của tác giả Nguyễn Văn Tuấn (0989.313.555), thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, chương trình 17h chủ nhật ngày 04/12/2016 . Xem chi tiết tại đây!

Sang kien va giai phap