Chương trình chào buổi sáng bông lúa VTV 1

 Điện thoại: 0204.6280.267; 0886.448.119Thực phẩm sạch Ecofood

Chương trình chào buổi sáng bông lúa VTV 1

VTV1

Chương trình chào buổi sáng bông lúa VTV 1 đưa tin về việc trồng rau thủy canh hồi lưu tại Bắc Giang. Xem chi tiết tại đây!