Dưa leo tự thụ phấn F1 Stella

 Điện thoại: 0204.6280.267; 0886.448.119Thực phẩm sạch Ecofood

Dưa leo tự thụ phấn F1 Stella

0 Đánh giá / Thêm đánh giá
Thời gian thu hoạch từ 55-60 ngày, cây gọn, hạn chế đẻ nhánh, cho quả đều, quả 20-25 cm, màu xanh đậm, nhẵn 150-180 gr, cổ bé. Vị ngon, cần chiếu sáng tăng cường lúc cường độ yếu vào mùa đông, khi trồng giảm 25% lượng đạm so với giống thường. mật độ 2 cây/m2, năng suất 25-27 kg/m2. Chúng tôi sẽ xây dựng quy trình riêng cho bạn để đảm bảo sản lượng, hàm lượng Nitrat (NO3), độ ngọt (Brix) của quả.

0 Đ

Số lượng: 

Thời gian thu hoạch từ 55-60 ngày, cây gọn, hạn chế đẻ nhánh, cho quả đều, quả 20-25 cm, màu xanh đậm, nhẵn 150-180 gr, cổ bé. Vị ngon, cần chiếu sáng tăng cường lúc cường độ yếu vào mùa đông, khi trồng giảm 25% lượng đạm so với giống thường. mật độ 2 cây/m2, năng suất 25-27 kg/m2. Chúng tôi sẽ xây dựng quy trình riêng cho bạn để đảm bảo sản lượng, hàm lượng Nitrat (NO3), độ ngọt (Brix) của quả.

Bình luận
Viết bình luận cho sản phẩm này!
Tên
E-mail
Vui lòng viết bình luận
Đánh giá sản phẩm
Copyright www.maxx-marketing.net