Dưa leo tự thụ phấn F1 Risan; dưa tự thụ phấn, dưa leo

 Điện thoại: 0204.6280.267; 0886.448.119Thực phẩm sạch Ecofood

Dưa leo F1 Risan

0 Đánh giá / Thêm đánh giá
Kiểu dưa trung tử, tự thụ phấn 40-42 ngày, lúc đầu cây tạo 1 nách/quả, lên cao thì 1-2 quả/ nách, vị ngon, tính vận chuyển tốt. Quả 9-11 cm, 95-100 gr, quả khi trồng điều kiện nóng, có gai ít. Chiu bệnh CMV, Ccu, ZYMV, sương mai Px. Trồng cả ngoài trời lẫn nhà lưới. Mật độ 2,5-3 kg/m2. Năng suất ngoài trời trên 12kg.m2, nhà lưới trên 19 kg/m2. Chúng tôi sẽ xây dựng quy trình riêng cho bạn để đảm bảo sản lượng, hàm lượng Nitrat (NO3), độ ngọt (Brix) của quả. Xuất xứ: Nga.

0 Đ

Số lượng: 

Kiểu dưa trung tử, tự thụ phấn 40-42 ngày, lúc đầu cây tạo 1 nách/quả, lên cao thì 1-2 quả/ nách, vị ngon, tính vận chuyển tốt. Quả 9-11 cm, 95-100 gr, quả khi trồng điều kiện nóng, có gai ít. Chiu bệnh CMV, Ccu, ZYMV, sương mai Px. Trồng cả ngoài trời lẫn nhà lưới, trồng quanh năm. Mật độ 2,5-3 kg/m2. Năng suất ngoài trời trên 12kg/m2, nhà lưới trên 19 kg/m2. Chúng tôi sẽ xây dựng quy trình riêng cho bạn để đảm bảo sản lượng, hàm lượng Nitrat (NO3), độ ngọt (Brix) của quả. Xuất xứ: Nga.

Bình luận
Viết bình luận cho sản phẩm này!
Tên
E-mail
Vui lòng viết bình luận
Đánh giá sản phẩm
Copyright www.maxx-marketing.net