Tài liệu

 Điện thoại: 0204.6280.267; 0886.448.119Thực phẩm sạch Ecofood

Cà chua Octopus tomato tree, quả cherry

Xuất xứ -  LB Nga.

Đặc điểm:100-105 ngày cho quả,cây vô hạn, 1,8-2 m. Khi tăng cường dinh dưỡng và chiếu sáng hợp lý, cây có thể phát triển thành cà chua giàn tomato tree. Quả tròn, màu đỏ sáng, 15-20

Read more: